Jansen beheer

Wilt u meer over ons weten dan kunt u een afspraak maken

Binnen onze organisatie is veel gestandaardiseerd, op deze manier is het mogelijk om alle informatie snel te kunnen verwerken. Hierdoor is de benodigde informatie eveneens direct beschikbaar voor alle vve-leden. Daarnaast krijgt u een eigen contactpersoon voor uw Vereniging en kunnen wij van dienst zijn bij niet standaard zaken. Voor het maken van een afspraak kunt u ons telefonisch of schriftelijk benaderen

Probeer eerst goed in kaart te brengen wat het probleem precies is. Wanneer komt het voor, is het altijd storend of is het alleen op bepaalde momenten vervelend en wie is de veroorzaker? Als een goede buur probeert u natuurlijk eerst door overleg tot een oplossing te komen, al dan niet met inschakeling van een mediator. Heeft dit geen effect, dan ontkomt men er niet aan om verdere stappen te ondernemen, die de verhoudingen met de buren verslechteren. Een schriftelijke ingebrekestelling is dan de volgende stap in het traject, dat uiteindelijk bij de rechtbank kan eindigen. Hoe zinvol of succesvol dit zal zijn, zal individueel beoordeeld moeten worden.

Een Vereniging van Eigenaren 'slaapt' als er geen periodiek onderhoud wordt gepleegd, niet wordt vergaderd, er geen financiële administratie wordt bijgehouden en er geen gezamenlijke opstalverzekering is afgesloten. Vanaf 1 mei 2008 is het wettelijk verplicht om een reservefonds op te zetten en bijdragen hieraan te leveren als eigenaar.

Het huishoudelijk reglement bevat gedragsregels voor de bewoners van de appartementen. Als in het splitsingsreglement bepaalt dat het huishoudelijk reglement van de VVE een onderdeel daarvan is, dan is een huurder ook gebonden aan hetgeen in het huishoudelijk reglement staat. Dit is ook het geval als expliciet in de huurovereenkomst staat vermeld dat het huishoudelijk reglement van toepassing is.

In een Splitsingsreglement wordt beschreven hoe een VvE vergadert, met hoeveel stemmen een besluit kan worden genomen. Verder staan er vaak bepalingen in over het gebruik, het beheer en het onderhoud van de privégedeelten in.

Bekijk alle veelgestelde vragen